૨૨ ફેબ્રુઆરીએ ગાંધી આશ્રમ માં NCP નાં ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ અને રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી.

Watch Video

Related posts

Leave a Comment